Kadıköy Evlat Edinme Avukatı

Evlat Edinme Hukuku Evlat Edinme Şartları – İkra Hukuk

Evlat Edinme, medeni kanunumuzun 305-320. maddelerinde düzenlenmiştir.Türk Medeni Kanunu’nda, mahkeme kararı ile kurulabilen bir hısımlık ilişkisi olarak düzenlemiştir. Evlat edinmek isteyen kişinin bizzat veya tutacağı bir avukat aracılığıyla kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi‘ne medeni kanunumuzun 315. maddesi…