Babalık davası, biyolojik baba ile çocuk arasındaki soybağının kurulmasını amaçlar. Çocuk ile bir başka erkek arasında soybağı bulunması halinde, bu soybağı ortadan kaldırılmadıkça babalık davası açılamaz. Bu durumda soybağının reddi konusuna bakabilirsiniz.

Babalık Davası Nasıl Açılır, Annenin Hakları Nelerdir.

Babalık davaları anne veya çocuk tarafından açılabilen davalardır. Kanun, babalık davası açma hakkını anneye ve çocuğa vermiştir. Dolayısıyla, baba olduğunu iddia eden kişinin babalık davası açma hakkı bulunmamaktadır. Dava babaya karşı veya baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır. Yani davada davacı ana veya çocuk, davalı ise baba veya mirasçıları olacaktır.
Babalık davası, Cumhuriyet Savcısı’na ve Hazine’ye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.
Babalık davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Aile Mahkemesi bulunmaya yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakar. Dava, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Hak Düşürücü Süreler

Babalık davasında, anne çocuğun doğumundan önce veya sonra dava açabilir. Annenin dava hakkı doğumun üzerinden 1 (bir) yıl geçerse düşer. Bir yıllık süre geçtikten sonra, gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Çocuğun açacağı babalık davasında ise hak düşürücü süre yoktur.

İspat Yükü

Davalının, çocuğun doğumundan önceki 300. gün ile 180 gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Davacı davasında her türlü delille bu hususu ispatlayabilir. Bu sürenin dışında olsa bile, fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya üçüncü bir kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu DNA testi yolu ile ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.
Yasaya göre hâkim, soybağının belirlenebilmesi için gereken araştırma ve incelemeyi yaptırabilir ve bunun için çağrılmasına rağmen gelmeyen ve incelemeye rıza göstermeyen kişi aleyhine karar verebilir.

Annenin Mali Hakları ve Nafaka

Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

Doğum giderleri
Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri
Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler
Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Bunların dışında ana, çocuğun ihtiyaçları için karar vermeden önce tedbir niteliğinde bir nafaka talep edebilir. Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.

Sonuç

Babalık davası kişinin bizzat kendisi tarafından veya avukatı tarafından açılabilir. Babalık davası sonucunda baba ile çocuk arasında geçmişe etkili olarak soybağı kurulur. Davayı açacak çocuk ergin değilse kendisine atanan kayyım bu davayı açmalıdır. Babalık davası açma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olup bu davanın açılabilmesi için avukata verilecek vekâletnamenin, bu konuda özel yetki içermesi gerekmektedir.

Boşanma avukatı ve diğer avukatlık hizmetleri için lütfen ana sayfamızı ziyaret ediniz.

Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatlığı

Ümraniye Boşanma Avukatı, Üsküdar Boşanma Avukatı, Zeytinburnu Boşanma Avukatı, Boşanma Avukatı, Esenler Boşanma Avukatı, Esenyurt Boşanma Avukatı, Eyüpsultan Boşanma Avukatı, Fatih Boşanma Avukatı, Tuzla Boşanma Avukatı, Maltepe Boşanma Avukatı, Pendik Boşanma Avukatı, Boşanma Avukatı, Güngören Boşanma Avukatı, Kadıköy Boşanma Avukatı, Kağıthane Boşanma Avukatı, Kartal Boşanma Avukatı, Küçükçekmece Boşanma Avukatı, Bakırköy Boşanma Avukatı, Başakşehir Boşanma Avukatı, Bayrampaşa Boşanma Avukatı, Beşiktaş Boşanma Avukatı, Beykoz Boşanma Avukatı, Beylikdüzü Boşanma Avukatı, Beyoğlu Boşanma Avukatı, Büyükçekmece Boşanma Avukatı, Çatalca Boşanma Avukatı, Sarıyer Boşanma Avukatı, Şile Boşanma Avukatı, Silivri Boşanma Avukatı, Şişli Boşanma Avukatı, Sultanbeyli Boşanma Avukatı, Sultangazi Boşanma Avukatı, Sancaktepe Boşanma Avukatı, Adalar Boşanma Avukatı, Arnavutköy Boşanma Avukatı, Ataşehir Boşanma Avukatı, Avcılar Boşanma Avukatı, Bağcılar Boşanma Avukatı, Bahçelievler Boşanma Avukatı.

Whatsapp Ara Tıkla Ara