Evlat Edinme, medeni kanunumuzun 305-320. maddelerinde düzenlenmiştir.Türk Medeni Kanunu’nda, mahkeme kararı ile kurulabilen bir hısımlık ilişkisi olarak düzenlemiştir. Evlat edinmek isteyen kişinin bizzat veya tutacağı bir avukat aracılığıyla kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi‘ne medeni kanunumuzun 315. maddesi uyarınca “evlat edinme kararı” için başvuruda bulunması gerekir. Mahkemeden alınacak “evlat edinme” kararı ile evlatlık ilişkisi kurulmuş olur.

Evlat Edinme Şartları

Evlat edinmenin maddi şartları

Bakım ve Eğitim Şartı :
Bir çocuğun evlat edinilebilmesi için, evlat edinmek isteyen tarafından bir yıl süreyle bakılıp eğitilmiş olması gerekir. Bedensel ve zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç kimse evlat edinilecekse evlat edinmek isteyen tarafından en az beş yıl bakılmış olmalıdır.

Yaş Şartı:
Yasaya göre, evlat edinilen için bir yas şartı olmayıp, yaşı ne olursa olsun evlat edinilebilir. Evlat edinmek isteyenin ise en az 30 yaşında olması ve evlatlıktan en az 18 yas büyük olması şarttır.

Evlilik Şartı:
Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için en az beş yılyıllık evli olmaları ve 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.

Evlat edinilmek istenenin çocuğu bulunmaması şartı:
Ergin ve kısıtlıların evlat edinilebilmesi için yasal çocuğunun bulunması gerekir. Küçüklerin evlat edinilmesinde bu şart aranmaz.

Evlatlığın menfaati şartı:
Evlat edinmeye hakimin izin verebilmesi için, bunda evlat edinilecek çocuğun menfaati bulunması lazımdır.

Evlat edinenin diğer çocuklarının menfaati şartı:
Evlat edinmenin evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarını hakkaniyetini zedelememesi gereklidir.

Önceden evlat edinilmiş olmama şartı:
Evli olmayanların birlikte evlat edinmeleri mümkün olmadığı gibi, eşlerin de ancak birlikte evlat edinebilecekleri, tek başına evlat edinemeyecekleri hükmü getirilmiştir.

Rıza Şartları:
Evlat edinilenin rızası: Medeni kanunun 308. maddesine göre, ayırt etme gücüne sahip olan, rızası olmadıkça asla evlatlığa alınamaz.
Ana ve babanın rızası: Evlat edinilen ayırt etme gücüne sahip olmakla birlikte, velayet altında ise, anne ve babasının rızası aynen gereklidir. Bu rıza küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Rıza verilebilmesi için evlat edinenlerin adlarının belirtilmiş olması veya evlat edinenlerin belirlenmiş olması gerekmez. Ana ve babanın rızası doğumdan sonraki ilk 6 hafta geçtikten sonra verilebilir. Rızanın tutanağa geçirilmesinden sonraki 6 hafta içinde aynı usulle geri alınabilir. Geri almadan sonra yeniden rıza verilirse bu rızadan geri dönülemez Eğer ana ve babadan birinin kim olduğu bilinmiyor veya uzun süreden beridir nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa ya da küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa bu rıza aranmaz. Son durum için rızanın aranmaması kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Evlat edinilecek kişi vesayet altında ise, ayırt etme gücüne sahip olup olmamasına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.
Evlat Edinenin rızası: Evlat edinme sahsa sıkı surette bağlı bir hak olduğundan, evlat edinmenin temyiz kudretine sahip olması gerekir. Eğer evlat edinmek isteyen kimse iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı ayıramayacak bir kısıtlı ise, vasinin, Sulh Hakiminin ve ayrıca Asliye Mahkemesinin izni gereklidir.
Eşin rızası: Evlat edinilen evliyse, eşinin de rızasının bulunması gereklidir.

Evlat Edinmenin Şekli Şartları

Küçüklerin evlat edinilmesinde aracılık faaliyetleri, sadece Bakanlar Kurulunca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

Ana babanın rızasının mahkemede tutanağa geçirilmesi:
Ana babanın rızası küçüğün veya ana babanın oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak tutanağa geçirilmiş olmalıdır ya da rızanın aranmamasına karar verilmiş olmalıdır. Küçük gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana-babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde , bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir.

Evlat edinme kararı:
Evlat edinme kararı ile evlatlık ilişkisi kurulmuş olur. Yetkili mahkeme evlat edinenin oturma yeri; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesidir. Mahkeme esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı bir biçimde araştırdıktan, evlat edinen ile edinilenin dinlenmeleri ve gerektiği takdirde uzman görüşleri alındıktan sonra karar verebilir. Araştırma ile evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması hedeflenir. Evlat edinenin çocukları varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.

Nüfusa tescil:
Evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı evlat edinilenin naklen geldiği nüfus kütüğüne ve evlat edinenin nüfus kütüğüne işlenir. Bunun yanında iki kütük arasındaki her türlü bağ kurulur.

Evlat Edinmenin Sonuçları

Evlenme Yasağı: Evlat edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları ve eşi arasında evlenme yasaktır.
Miras: Evlatlık evlat edinen kimsenin mirasçısı olur. Buna karşılık, evlat edinen ve hısımları evlatlığın mirasçısı olamaz. evlatlığın asil ailesindeki mirasçılığına da zarar gelmez.
Velayet: Evlat edinilen küçük ise, kendi öz anne ve babasının velayetinden çıkar, evlat edinenin velayeti altına girer. Ana babaya ait tüm hak ve yükümlülükler evlat edinene geçer.
Nafaka: Evlatlık ve evlat edinen birbirinden karşılıklı olarak nafaka isteyebilirler.
İsim-Soyisim: Evlatlık, evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık da dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.
Vatandaşlık: Bir Türk’ün evlatlık edindiği yabancı henüz reşit değilse ve ana babasının yeri bilinmiyor veya kendileri bulunamıyorsa, yahut evlatlık vatansız oluyorsa, o takdirde Türk vatandaşı olur.

Evlatlığın öz ana ve babasıyla kişisel ilişkileri:
Yargıtay içtihadına göre, evlatlığın öz ana ve babası, küçük çocuklarıyla Kişisel ilişki kurma sahiptir.

Evlat Edinmenin Sona Ermesi

Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken kişilerin başvurusuyla, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse mahkeme kararı ile evlatlık ilişkisi ortadan kaldırılabilir. Esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa, cumhuriyet savcısı veya her ilgili evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir. Dava hakkı, evlatlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlayarak 1 yıl her halde evlat edinme işleminin üzerinden 5 yıl geçmekle düşer.

Boşanma avukatı ve diğer avukatlık hizmetleri için lütfen ana sayfamızı ziyaret ediniz.

Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatlığı

Maltepe Boşanma Avukatı, Pendik Boşanma Avukatı, Boşanma Avukatı, Güngören Boşanma Avukatı, Kadıköy Boşanma Avukatı, Beykoz Boşanma Avukatı, Beylikdüzü Boşanma Avukatı, Beyoğlu Boşanma Avukatı, Üsküdar Boşanma Avukatı, Zeytinburnu Boşanma Avukatı, Boşanma Avukatı, Esenler Boşanma Avukatı, Esenyurt Boşanma Avukatı, Boşanma Avukatı, Çatalca Boşanma Avukatı, Sarıyer Boşanma Avukatı, Şile Boşanma Avukatı, Silivri Boşanma Avukatı, Avcılar Boşanma Avukatı, Bağcılar Boşanma Avukatı, Bahçelievler Boşanma Avukatı, Şişli Boşanma Avukatı, Sultanbeyli Boşanma Avukatı, Sultangazi Boşanma Avukatı, Sancaktepe Boşanma Avukatı, Adalar Boşanma Avukatı, Arnavutköy Boşanma Avukatı, Ataşehir Boşanma Avukatı, Ümraniye Boşanma Avukatı, Eyüpsultan Boşanma Avukatı, Fatih Boşanma Avukatı, Tuzla Boşanma Avukatı, Kağıthane Boşanma Avukatı, Kartal Boşanma Avukatı, Küçükçekmece Boşanma Avukatı, Bakırköy Boşanma Avukatı, Başakşehir Boşanma Avukatı, Bayrampaşa Boşanma Avukatı, Beşiktaş Boşanma Avukatı.

Whatsapp Ara Tıkla Ara