Boşanma Avukatı » Boşanma Avukatı Fatih BUDAKOĞLU » 0553 390 0000
Boşanma Avukatı Tıkla Hemen Ara » 0553 390 0000

İcra İflas Hukuku konularında T.C. icra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemelerinde, alacaklı veya borçlu vekili sıfatı ile icra takipleri yapılır.

• İstihkak davaları
• İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
• İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
• Menfi tespit ve istirdat davaları

Boşanma avukatı ve diğer avukatlık hizmetleri için lütfen ana sayfamızı ziyaret ediniz.

Whatsappla