Mal paylaşımına dikkat konusuna girmeden önce boşanmada mal paylaşımı için uygulanan hukuki kuralların, eşlerin evlilik birliği içerisinde elde ettiği malları yarı yarıya paylaşmalarına yönelik olduğunu, ancak bu durumu etkileyecek bazı önemli noktaların olduğunu hatırlatalım.

Boşanmada mal paylaşımına dikkat!

Zina halinde mal paylaşımı:

Taraflar arasında zina nedenine dayalı bir boşanma davası görülmüş ve eşlerden birisinin zina yapması nedeniyle evlilik sona ermişse bu durumda Aile mahkemesinde görülen mal paylaşımında özel bir durum ortaya çıkmış demektir.
Zina nedeniyle kusurlu olan eşin katılma alacağı hakkının tamamen ortadan kalkabileceğini unutmamak lazımdır. Bu durumda hakim hakkaniyete gereğince ya kusurlu olan eşin katılma alacağı hakkını azaltacak ya da tamamen ortadan kaldırabilecek taktire sahiptir.
Ancak eşlerin katkı payı alacağı ise zina nedeniyle ortadan kaldırılamaz.

Eşlerden birinin ölümü halinde mal paylaşımına dikkat!

Bu durumda da eşlerden birisinin ölümü halinde sağ kalan eş hem edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca (01.01.2002) hem katılma alacağı hakkına sahip olacak hem de mirasçılıktan doğan hakkını da isteyebilecektir.
Böylece ölen eşin ardından sağ kalan eş, ölenin terekesinin üzerinde yarı oranında katılma alacağı hakkını aldıktan sonra diğer mirasçılarla beraber kalan mal üzerinde yine en az dörtte bir oranında da mirasçılıktan doğan haklarını isteme hakkına sahip olacaktır.
Mirasçıların miras paylaşımından evvel katılma alacağını alan eşin kalan miras üzerinde de mirasçılıktan doğan haklarını alacağına dair de yargıtay uygulamaları da yerleşik durumdadır.

Krediyle alınan malların mal paylaşımındaki yeri:

Gerek evlilikten gerekse de evlilik birliğinin içinde olsun eşlerin edinilmiş mal olarak aldıkları her türlü mallarının evlilik birliğinin içinde ödenmiş olan kredi bedelleri de katılma alacağı olarak istenebilecektir.
Mesela kredisi 36 ay süren bir taşınmazı evlilik birliğinden önce alan ve bunun 11 taksitini evlilik öncesinde ödeyen eşin 11 taksiti artık kendi şahsi malı olarak kabul edilecek ancak evlilik birliğinde ödenen diğer 25 taksitin bedeli de edinilmiş mallara katılma rejimi gereğince taraflar arasında yarı yarıya paylaştırılacaktır. Evlilik içinde krediyi kimin ödediğinin bu noktada hiçbir öneminin de olmadığı yine unutulmamalıdır.

Boşanma davası açılmadan önce satılan mallar da paylaşıma dahil midir?

Eşler evlilik devam ettiği müddetçe kendi üzerine olan mallar hususunda serbestçe tasarrufta bulunabilirler.Ancak boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş olan tüm mallar ve de boşanma davası açılana kadar elden çıkarılan tüm mallar da (boşanma davasının açıldığı tarihten geriye dönük 10 yıılık süre ile sınırlı olmak kaydıya) mal paylaşımına dahil olacaktır.
Boşanma davasının açıldığı tarih ise; malla rejimin sona erdiği tarih olarak sayılmaktadır. Bu durumda boşanma davası açıldıktan sonra dava devam ederken taraflar birisinin aldığı bir mal ise paylaşıma dahil edilmeyecektir.
Ayrıca bir diğer önemli husus da eşlerden birisi boşanma davası devam ederken karşılıksız kazandırma ile mallarını 3. Bir kişiye vermişse ve borçlu çıktığı halde mevcut malları da alacaklı eşin alacağını karşılamıyorsa bu durumda alacaklı olan eş, borçlu tarafın karşılıksız kazandırmaları ile taşınmazları alan kişilerden de davanın kendilerine ihbarı ile bu hakkını medeni kanun 241. maddesi gereğince istemek hakkına sahiptir. Bu ihbarın yapılması şartı ise ; 3. Kişilere daha sonra alacak davası açıldığında MK.229 gereğince yeniden kazandırma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde bir araştırma konusu yapılamamasındandır.

Av. Fatih BUDAKOĞLU / İKRA HUKUK avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri.

Whatsapp Ara Tıkla Ara