Boşanma Avukatı » Boşanma Avukatı Fatih BUDAKOĞLU » 0553 390 0000
Boşanma Avukatı Tıkla Hemen Ara » 0553 390 0000

Nesebin reddi davaları; taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesinde açılır. Anne ile çocuk arasındaki soybağı doğumla kurulur. Baba ile çocuk arasındaki soybağı ise anane ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur.

Nesebin Reddi  Davaları

Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hakimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hakim beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir. Koca, ana ve çocuğa karşı soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Çocuk da ana ve babaya karşı dava hakkına sahiptir. Çocuk evlilik sürecinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Evlenmeden başlayarak en az 180 gün sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla 300 gün içinde doğan çocuk evlilik sürecinde ana rahmine düşmüş sayılır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde 300 günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar. Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez. Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur. Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, içinde açmak zorundadır. Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının başkasıyla evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.

Soybağının Reddi Davaları

Nesebin reddi , kamu düzenine ilişkin olup, bu tür davalarda sadece karşı tarafın kabulüne dayanılarak isteğe uygun karar verilemez. Kişinin, gerçek babasıyla soybağı ilişkisi kurabilmesi için öncelikle kanunen kurulan soybağının, soybağının reddi davası açmak suretiyle kaldırılması gerekmektedir. İtiraz konusu kural, bu davanın küçüğün doğumundan itibaren beş yıl içinde açılması gerektiğini öngörmektedir.

Nesebin Reddi, diğer adıyla soybağının reddi davalarında müvekkillerimize gerekli tüm hukuki desteği sağlayarak rasyonel hizmet vermekteyiz.

Boşanma avukatı ve diğer avukatlık hizmetleri için lütfen ana sayfamızı ziyaret ediniz.

Whatsappla