Yurtdışında boşanan Türk vatandaşları, tanıma-tenfiz davası açmalarına gerek kalmaksızın birlikte başvurarak nüfus kütüğüne tescil yaptırmaları halinde, Türkiye’de de boşanmış kabul edilecek.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılacak değişikliğe göre, yurtdışındaki adli mercilerde evlilikleri sona erdirilen Türk vatandaşlarına ilişkin boşanma kararları, tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla müracaat etmeleri halinde yargı kararına gerek olmaksızın Türkiye tarafından da doğrudan tanınacak. Yeni düzenlemeyle yurtdışındaki boşanma kararlarına ilişkin tanıma-tenfiz davası açılmadan Türk makamlarınca da yurtdışındaki adli mercilerin verdiği boşanma kararı kapsamında taraflar boşanmış sayılacak. Tarafların veya vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri halinde ise yurt dışında verilen boşanma kararları için ‘tanıma-tenfiz’ davası açılması gerekecek.

Boşanma avukatı ve diğer avukatlık hizmetleri için lütfen ana sayfamızı ziyaret ediniz.