Eşya iadesi davası açılarak boşanmış eşler maliki oldukları eşyalar üzerinde yararlanma ve tasarruf etme haklarını kullanabilirler. Gerek evliliğin devamı süresince, gerekse de sonlanması halinde bu haklarını kullanmak için, boşanmanın gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl içinde dava açabilirler. Her eş diğerinde olan mallarını geri alır. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde her eş diğerinin zilyetliğinde bulunan malların aynen yada nakden iadesini isteyebilir.

Eşya iadesi davası – Eşya alacağı davası – İkra Hukuk

Eşya alacağı davasında kişisel mallar istenebileceği gibi ev eşyaları da istenebilir. İstenilen eşyaların varlığı davayı açan tarafından kanıtlanmalı, eşyaların davalıda kaldığı ve davacıya ait olduğu ispatlanmalı, miktar ve cins özellikleri belirlenmeli, eksik harç varsa yatırılmalıdır. Talep olunmayan eşyalar hakkında karar oluşturulmaz. Eşya alacağı davası bir çok delille kanıtlanabilir; çeyiz senedi, davalının kabulü, yemin delili, tespit tutanağı,eşyaların faturası ya da kredi kartı slipi, video kayıtları, fotoğraflar, bilgisayar kayıtları, tanıklar, bilirkişi raporu kanıtlama araçlarındandır. Eşyalar aynen geri istenebileceği gibi maddi değerleri de istenebilir.

Boşanma sonrası eşya iadesi davası açma şartları

Evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın kadınına bağışlanmış sayıldığından iadesi istenemez. Ziynet alacağı davasında davacı ziynet eşyalarının rızası dışında elinden alındığı iddia edilen eş tarafından açılabilir. Fakat üçüncü kişiye dava açabilmek kural olarak 3. Kişinin karı koca ile birlikte oturuyor olması, dava konusu ziynet eşyaları hakkında anlaşmazlık çıkarması ya da sorumlu olduğuna ilişkin bir delil bulunması gerekmektedir. Davalı ise diğer eş olabileceği gibi 3. kişi de olabilir. Kadının ziynet eşyalarının, düğün masrafları, kocanın işleri ya da evin müşterek ihtiyaçları ve benzeri durumlar için harcanması durumunda kocanın ziynet eşyalarının geri verilmemek üzere alındığını yani kadının bu ziynetleri bağışladığını kanıtlaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ziynetleri kadına iade ile mükelleftir.

Eşya iadesi davası görevli mahkemeleri

Ziynet eşyalarının iadesi davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise genel yetkili mahkeme olan davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Ziynet alacağı davası açmak için mal rejiminin sona ermesine gerek yoktur. Her zaman ziynet eşyaları için dava açmak mümkündür. Uygulamada boşanma davası ile birlikte açılabildiği gibi, ayrı bir dava olarak da açıldığı görülmektedir.

İkra Hukuk Bürosu olarak eşya iadesi davası hukuku alanında müşterilerimize profesyonel avukatlık hizmeti vermekteyiz.