Velayet davaları için temel hareket noktası çocuğun menfaatlerinin korunarak maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanacağı uygun bir ortamda yaşamasını sağlamaktır. Boşanma sonunda ayrılık gerçekleştiğinde hakim velayeti uygun gördüğü eşlerden birine verebilir. Ancak çocuğun menfaati gerektiriyorsa velayet sahibi değiştirilebilir ve hatta çocuğa vasi dahi atanabilir. Velayet davalarında çocuğun görüş ve istekleri bir uzman tarafından alınarak mahkemeye sunulur.

Velayet Davaları – Velayet Avukatı

Anne bakımına muhtaç 7 yaşına kadar olan çocukların velayeti cinsiyetlerine bakmaksızın genel olarak dava sonunda, eğer sağlık sorunları yoksa anneye bırakılmaktadır. Evlilik dışı olan çocukların velayeti, babası çocuğu kabul etse dahi anneye bırakılmaktadır. Anne evlenince velayet babaya geçmez. Velayet hakkı elinde olan taraf vefat ederse veya çocuk 18 yaşına gelirse velayet hakkı ortadan kalkar. Velayet sahibi eş çocuğu ayrıldığı eski eşine göstermezse velayeti kötüye kullanmış olur ve çocuğu görmekte sıkıntı yaşayan diğer eski eş mahkemeye başvurarak velayetin kendisine verilmesini talep edebilir.

Velayet davası ne kadar sürer?

Velayet davaları, taraflar ve çocuklar açısından manevi olarak çok zor süreçlerdir. Çocuğun geleceğini ilgilendirmesi açısından hakimler, velayet davalarında çok daha hassas davranmakta ve tarafların beyanlarını ayrıntılı şekilde incelemektedir. Velayet davaları sürecinin 1 seneye yakın olmasının sebebi çocuğun mağdur olmaması açısından mahkemenin somut delillere çok önem vermesidir. Bu delillerin toplanması ve mahkemeye sunulma süreci de süreyi artırmaktadır.

Avukat Fatih Budakoğlu, üç nesildir hukukçu bir ailede yetişmiş, velayet davaları konusunda deneyimli bir avukat olarak İstanbul Küçükyalı’ da hizmet vermeye devam etmektedir.