Aile hukuku avukatı olarak aileye ilişkin her türlü hukuki konuda, danışmanlık ve boşanma avukatlığı hizmetleri vermekteyiz.

Boşanma davaları
“Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak iki başlık altında düzenlenmiştir. Detaylar için lütfen yazıyı okuyunuz.”

Nesebin reddi (Soybağının reddi) davaları
“Nesebin reddi davaları; yazımızda da belirtildiği gibi, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesinde açılır.”

Evlat edinme ile ilgili davalar
“Bir çocuğun evlat edinilebilmesi için, evlat edinmek isteyen tarafından bir yıl süreyle bakılıp eğitilmiş olması gerekir.”

Babalık davaları
“Babalık davaları anne veya çocuk tarafından açılabilen davalardır. Kanun, babalık davası açma hakkını anneye ve çocuğa vermiştir.”

Mal rejimleri ile ilgili davalar
“Boşanma sonrası mal paylaşım davaları adından da anlaşılacağı gibi ancak evlilik birliğinin tasfiyesiyle mümkün olur.”

Eşya iadesi davası
“Evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın kadınına bağışlanmış sayıldığından iadesi istenemez.”

Nişanın bozulmasından doğan davalar
“Nişan sözleşmesinin bozulması sebebi olarak evlenme, ölüm, gaiplik, evlenmenin mümkün olmaması ve başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış, ileride oluşabilecek bozucu şartların gerçekleşmesi gibi nedenler gösterilebilir.”

Tanıma – tenfiz davaları
“Bir mahkeme kararı ancak verildiği ülke sınırları içerisinde hüküm ifade eder. Bu sebeple yabancı bir mahkeme kararının sahip olduğu kesin hükmün ülkemiz hukuku tarafından da kesin bir mahkeme hükmü olarak kabul edilmesine “tanıma” denir.”

Nafaka, nafaka artırma veya iptali ile ilgili davaları
“Nafaka, boşanma davası süresince veya boşanma davası sonuçlandıktan sonra maddi sıkıntı yaşayacak veya yaşayan tarafın talep ettiğinde bağlanan ve karşı taraftan düzenli alacağı paradır.”

Velayet davaları
“Velayet davaları için temel hareket noktası çocuğun menfaatlerinin korunarak maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanacağı uygun bir ortamda yaşamasını sağlamaktır. Boşanma sonunda ayrılık gerçekleştiğinde hakim velayeti uygun gördüğü eşlerden birine verebilir.”

Yukarıda sözü geçen ve başlıklarına tıklandığında detaylı anlatılan aile hukuku konularında Aile Hukuku Avukatı olarak müvekkillerimize gerekli tüm hukuki desteği sağlayarak rasyonel hizmet vermekteyiz.

Boşanma avukatı ve diğer avukatlık hizmetleri için lütfen ana sayfamızı ziyaret ediniz.