İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku konularında İkra Hukuk Bürosu işçi hakları, çalışma koşulları, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili her türlü uyuşmazlık konularında da çalışıyor.

• İhbar
• Kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları
• Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar
• Sigortalılığın Tespiti Davaları
• İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalar
• İşe iade davaları

Boşanma avukatı ve diğer avukatlık hizmetleri için lütfen ana sayfamızı ziyaret ediniz.

Whatsapp Ara Tıkla Ara